Lajmërime

Muslimanet e Austrise zgjodhen kryetarin e tyre

Me 08.12.2018 ne oret e mbremjes muslimanet e Austrise zgjodhen kryetarin e Bashkesise Islame te Austrise Mr. Ümit Vural. Zgjedhjet ishin te parakohshme dhe erdhen si rezultat i nevojes per reforma pas lajmit per mbylljem e disa xhamive ne veren e kaluar. Ne Kuvendin e Bashkesise Islame te Austrise Komuniteti Shqiptar u perfaqesua me kater delegat: Emin Limani kryetar i Kuvendit te Komunitetit Shqiptar, Vahidin Beluli kryetar i Komunitetit, Ylli Buraniqi kryeimam i Komunitetit dhe Abdurrahim Kamili delegat ne Kuvendin e Komunitetit Shqiptare. Ne organet e reja te Bashkesise Islame te Austrise Emin Limani u zgjodhe zv. sekretar i Kuvendit te Bashkesise Islame te Austrise, Vahidin Beluli antare i Kryesise se Bashkesise Islame te Austrise, Mr. Mirsad Musliu antare i Komisionit Disziplinor dhe Fatbi Ameti antare i Komisionit Finanziar te Bashkesise Islame te Austrise.

Komuniteti Shqiptare ju uron organeve te reja te Bashkesise Islame te Austrise shume suksese duke shpresuar per nje avansim te muslimaneve perbrenda vetes se tyre si dhe ne raport edhe me organet tjera lokale dhe shteterore te Austrise.

Close