Aktivitete

Takim me Kryetarët e Xhamive dhe Qendrave Islame në Austri

Me 22.10.2017 në hapsirat e Objektit të Xhamisë El-Buhari në Vjenë u mbajt Tatimi me Kryetarët e Xhamive dhe Qendrave Islame në Austri i thirrur nga Kryetari i ALKIG-ut (Komunitetit Shqiptar pran Bashkesise Islame ne Austri) Vahidin ef. Beluli.

Në takim u diskutuan çështje të rendësishme që ballafaqohen Shqiptarët Musliman në Austri.

Shpresojm takimi t’i jep frytet e tij në të ardhmen e afërt….

Close